Tag Archives: pollution

Եկեք դադարեցնենք աղտոտել մոլորակը / Let’s stop polluting the Planet!

Originally posted on Առլեն Շահվերդյան:
Մենք շարունակում ենք աղտոտել ջուրն ու ամբողջ շրջակա միջավայրն այնպիսի տեմպերով, որ շատ մոտ ապագայում մոլորակի վրա մաքուր, չաղտոտված տեղ չի մնա: Եթե դադարեցնենք աղտոտել աշխարհը, ապա մեր երեխաները նույնպես կկարողանան տեսնել, թե որքան հիասքանչ է Երկիր…

Posted in Daily Life | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Joanie Loves Piggies

I’m going to admit it, when I was a teenager I loved Joan Jet! I’m dating myself here, but so what! I had a poster of her on my wall and dressed like the bad ass she was by wearing … Continue reading

Posted in Animal Welfare, Daily Life | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 34 Comments

Would You Ride This Bike to Help Animals?

One woman did! Check out the link Deborah sent me here (it’s worth looking at just to see the wacky hat she’s wearing). What’s  more – this bike runs on vegetable oil. It was converted with a kit from a company … Continue reading

Posted in Animal Welfare | Tagged , , , , , , , , , , , , | 17 Comments